paragraf GaF, s.r.o. logo
Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Školenia
Legislatíva a komentáre
Kontaktné údaje
Napíšte nám

Profil spoločnosti

 

Spoločnosť GAF, s.r.o. sa zaoberá poradenskou, konzultačnou a vzdelávacou činnosťou v oblasti verejného obstarávania s cieľom prispieť k zlepšeniu verejného obstarávania na Slovensku.

Jednou z jej hlavných činností je príprava a realizácia školení na odborné témy týkajúce sa slovenskej, európskej legislatívy a rozhodnutí Európskeho súdneho dvora v oblasti verejného obstarávania, určených pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, dotovaných subjektov verejným obstarávateľom, záujemcov a uchádzačov, s využitím dlhoročných skúseností lektorov.

Profesionalita spoločnosti GAF, s.r.o. vychádza z niekoľkoročnej praxe a skúseností jej lektorov, konzultantov a odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie, ktorú zodpovedne s plnou mierou flexibility využíva aj pri svojej poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti verejného obstarávania. Táto poradenská a konzultačná činnosť zahŕňa nielen prípravu a realizáciu procesu verejného obstarávania na strane verejného obstarávateľa, obstarávateľa, dotovaných subjektov verejným obstarávateľom, ale aj  prípravu žiadostí o účasť, ponúk i súťažných návrhov na strane záujemcov a uchádzačov, ako aj zodpovedné riešenie revíznych postupov.